Nastavení proxy serveru

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení proxy serveru pro přístup k placeným informačním zdrojům

Úvod

Univerzita zajišťuje placený přístup pro své zaměstnace a studenty k vybraným informačním zdrojům. Jejich seznam můžete nalézt na adrese

http://www.infozdroje.cz

Přistup k uvedeným zdrojům je omezen pouze na IP adresy přidělené UJEP. Pro přístup z míst mimo lokální síť UJEP je třeba použít přístup přes proxy server. K tomu je třeba nastavit přístup přes proxy server a znát své přihlašovací údaje pro něj.

Přesný postup závisí na konkrétním typu a verzi vašeho WWW prohlížeče a na typu připojení k internetu. Pro nastavení máte následující možnosti:

  • automatická konfigurace - tato možnost je pouze pro Internet Explorer a připojení prostřednictvím místní sítě (ADSL, WIFI, kabelová televize). Tuto možnost není možné použít připojení přes mobilní síť (CDMA, 2G, 3G ) - tedy mobilní internet např. od O2, T-mobile nebo Vodafone.
  • ruční konfigurace s využitím skriptu - lze použít pro každý prohlížeč, skript zajišťuje, že proxy se bude používat pouze pro vybrané weby
  • ruční konfigurace bez využití skriptu - v tomto případě bude veškerá komunikace z prohlížeče vedena přes proxy server. Takto lze třeba nastavit alternativní prohlížeč a ten pak využívat výhradně pro přístup k placeným informačním zdrojům.

Oba postupy ruční konfigurace jsou dostupné pro všechny prohlížeče. Nastavení se provádí pro Připojení k místní síti (ADSL, WIFI, kabelová televize) nebo pro konkrétní telefonní připojení(mobilní operátoři).

Automatická konfigurace pomocí skriptu

Pro MS Internet Explorer je možné použít automatické nastavení přes registry pomocí tohoto souboru. (Stačí spustit a potvrdit, že souhlasíte s uložením hodnot do registru.) Po této úpravě registrů je nutné provést restart Internet Exploreru (nutno zavřít všechna okna). Teprve novým startem si IE načte nové nastavení a přístup přes proxy bude funkční.

Ruční konfigurace pomocí skriptu

Pokud automatické nastavení, z nějakého důvodu nefunguje, je třeba, stejně jako u ostatních prohlížečů, nastavit používání proxy serveru ručně přes menu,tímto sledem kroků:

Zobrazit (nebo Nástroje) - Možnosti sítě Internet - Připojení - Nastavení místní sítě (nebo Nastavení telefonní sítě - Nastavení) - Proxy server.

Pro Firefox: Možnosti - Obecné- Nastavení sítě - URL adresa pro automatickou konfiguraci proxy serverů

Používáte-li Operu, postupujte takto:

Soubor - Preference - Připojení - Proxy servery (resp. File - Preferences - Network - Proxy servers).

Google Chrome

Nastavení - Vyhledat "proxy" - Otevřít nastavení serveru proxy - Nastavení místní sítě - Používat skript pro automatickou konfiguraci.

Microsoft Edge

 Nastavení - Zobrazit upřesňující nastavení - Proxy server - Použít instalační skript.

V následně otevřeném dialogu pro nastavení proxy vyberte "automatické nastavení proxy", tím se odemkne řádek pro zadání adresy scriptu. Do něj zadejte:

http://pf.ujep.cz/proxy/proxy.pac

Tento script zajistí, že váš prohližeč bude používat proxy server jen při přístupu na weby, na které je přístup omezený pouze z univerzitní sítě. Na ostatní stránky se bude připojovat přímo, a tedy není potřeba při každém spuštění prohlížeče zadávat jméno a heslo a také po tomto nastavení již není třeba nastavení měnit.

Ruční konfigurace

V případě nějakého problému s automatickým nastavením, je třeba nastavit tyto údaje:

adresa: proxy.ujep.cz
port: 3128

Pro MS Internet Explorer je možné použít automatické nastavení přes registry pomocí tohoto souboru. (Stačí spustit a potvrdit, že souhlasíte s uložením hodnot do registru.)

V tomto případě je nastaven přístup přes proxy server pro všechna URL. Proto je vhodné přístup přes proxy server vypínat a zapínat podle potřeby. Případně takto lze nastavit alternativní prohlížeč a ten pak využívat výhradně pro přístup k placeným informačním zdrojům.

Přihlašovací údaje

Po tomto nastavení zadejte do prohlížeče adresu vybraného zdroje a budete dotázáni na uživatelské jméno a heslo. Tyto přístupové údaje jsou stejné jako u bezdrátové sítě eduroam.

Jak nastavit eduroam heslo najdete na

https://ci.ujep.cz/index.php/ID

Podrobné návody pro jednotlivé prohlížeče

Nastavení proxy serveru na zařízení s OS Android nebo IOS

Na tabletech (a telefonech) s OS Android 4.x nebo IOS 7 lze nastavit použití proxy serveru. Toto nastavení má svá omezení

  • nastavení je nutné provádět pro konkrétní připojení
  • veškerý http/https provoz je pak směrován na zadaný proxy server, maximálně lze nastavit výjimky, kdy se proxy nepoužije

Podrobné návody

Test připojení

Po nastavení proxy můžete nastavení otestovat. Zadejte v prohlížeči adresu

http://infozdroje.cz

Měl by se Vám objevit přihlašovací dialog a po přihlášení byste měli v záhlaví strany najít:

Infozdroje.JPG