Android

Z CI UJEP

Přejít na: navigace, hledání

ejprve se připojte k požadované síti - v příkladu je to síť Eduroam.

V nastavení WiFi dlouhým "tapnutím" na aktivní připojení vyvolejte dialog, ze kterého vyberte Upravit síť.

V nastavení povolte Zobrazení pokročilých možnosti zatrhnutím příslušného políčka

V pokročilých možnostech najděte Nastavení serveru proxy a opět dlouhým "tapnutím" vyvolejte dialog, kterým přepnete nastavení proxy z hodnoty Žádné na hodnotu Ručně.

Pak vyplňte Název hostitele serveru proxy (proxy.ujep.cz) a Port proxy (3128). Dialog uzavřete tlačítkem Uložit.

Osobní nástroje