Uvod

Z CI UJEP

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Důvody změny

Systém elektronické pošty založený na serverech Mercury neumožňuje uspokojení některých nově vznikajících potřeb. Klíčové se jeví základní dva problémy:

  1. Nemožnost plnohodnotného přístupu k poště mimo LAN UJEP
  2. Problémy klienta Pegasus Mail se stále více používaným unikodem(CP UTF-8)

Vzhledem k tomu, že stávající servery Mercury.NLM se již několik let nevyvíjejí, není možnost zdokonalit starý systém a bylo nutné přistoupit k implementaci systému nového. Výběr nového poštovního systému bezprostředně souvisel s realizací projektu "Jednotná správa identit v síti UJEP", který vytvořil prostředí umožňující postupný přechod uživatelů na nový systém. Nakonec byl vybrán systém GroupWise od firmy Novell.

Základní informace

V rámci již zmíněného projektu je každému zaměstnanci automaticky vytvářeno uživatelské konto. S tímto kontem je automaticky spojena e-mailová schránka systému GroupWise. Konstrukce adresy je typicky

jmeno.prijmeni@ujep.cz

např. pro Nováka Františka by to bylo frantisek.novak@ujep.cz

V případě duplicity (shoda jména i příjmení) bude vytvořena jiná adresa po dohodě s konkrétním uživatelem.

Přihlašovací jméno do systému je typicky

prijmeni+prvni písmeno ze jména - tedy např. pro Nováka Františka by to bylo novakf

V případě shody jsou další konta doplněna číslem

takže v případě výskytu Nováka Ferdinanda bude mít tento přihlašovací jméno novakf1

Možnosti přístupu ke schránce

Přístup je možný

  1. prostřednictvím klienta (Windows aplikace), přístup je možný i z počítače mimo lokální síť - podmínkou je jen plnohodnotné připojení k internetu a naistalovaný klient
  2. prostřednictvím plnohodnotného webového přístupu. Tento přístup umožňuje využívání všech základních funkcí systému, podmínkou je pouze připojení k internetu a webový prohlížeč

Odkaz na webové rozhraní naleznete na adrese

http://gw.ujep.cz

Na stejné stránce je i odkaz na webové rozhraní pro změnu hesla a další informace pro uživatele systému.

Postup při přechodu

Po dohodě s uživatelem se ne jeho počítač nainstaluje klient, uživatel si nastaví heslo pro přístup. Z jeho stávající schránky se nastaví přeposílávání pošty do nové schránky. Toto přeposílávání může být nejprve formou kopií (každý dopis na starou adresu je paralelně doručen do staré i nové schránky, pak je možné změnit na prosté přepolsílávání - do staré schránky už maily nechodí - všechny dopisy (na starou i novou adresu) jsou doručovány pouze do schránky systému Groupwise. Obsah staré schránky (Pegasus Mail) zůstává pak uživateli k dispozici, případně je možné aktualní zprávy a kontakty převést do nového systému. To platí i pro případné POP3 klienty (např. Outlook Express) používané pro přístup ke staré schránce.

Osobní nástroje