Porovnání Pegasus Mail x Outlook Express

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Nedá se říci, který program je lepší či horší. Každý z obou programů má své přednosti a své slabiny. Zásadní pro rozhodnutí je způsob použití a osobní přístup každého uživatele. Tento přehled by měl objektivně shrnout jednotlivé vlastnosti obou programů tak, aby si každý uživatel mohl vybrat pro sebe program vhodnější. Také je nutno říci, že neexistují pouze tyto dva programy a lze používat i programy zcela jiné.

Práce s poštovní schránkou

Zde jsou základní rozdíly v přístupu obou programů. Tento rozdíl se projevuje pouze při nasazení programů v součinnosti se serverem Novell Netware. Program Pegasus Mail byl vytvořen přímo pro Novell Netware, proto je jeho součinnost dokonalá.


Mimo lokálni síť s novellovským serverem není v přístupu obou programů ke schránce rozdílu. Pegasus Mail má vestavěný POP3 modul, kterým je schopen se připojit ke každému POP3 serveru bez rozdílu platformy. Pak je jeho přístup ke schránce naprosto shodný jako u MS Outlooku.

Přednosti a nedostatky vyplývající z rozdílného přístupu k poštovní schránce :

Z předchozího vyplývají následující klady a zápory obou programů. Každý zápor může být z jiného pohledu hodnocen jako klad a naopak, záleží vždy na pohledu uživatele.

Pegasus Mail MS Outlook
Přístup k nové poště Přímé napojení na schránku Stažení pošty pomocí protokolu POP3
Ukládání přečtené pošty Do schránky na serveru Na lokální disk
Autentikace Řídí se předchozí autentikací k novellovskému serveu Je potřebná autentikace k POP3 severu


Uložení přečtené pošty na serveru na lokálním disku
Přístup k přečtené poště a kopiím odeslané pošty + přístup k přečtené poště z libovolného počítače v LAN - přístup k přečtené poště pouze z jednoho počítače
- při nefungovaní serveru není přístup k přečtené poště možný + přístup k přečtené poště je možný off line
Limit pro velikost schránky + limit pro velikost schránky nutí uživatele k racionálnímu zpracování pošty - uživatel není nucen k odstraňování neaktuálních zpráv a příloh, což může vést k nepřehlednosti pošty
- lehce muže dojít k přeplnění schránky + při současných kapacitách lokálních disků není velikost schránky prakticky omezena
Zabezpečení přístupu k přečtené poště  + přístup je chráněn standardním přihlášením k Novell Netware – silné kryptování - závisí na operačním systému stanice, v případě nejrozšířenějšího systému WIN95/98 je zabezpečení nulové
Přístup k nové poště + přístup je chráněn standardním přihlášením k Novell Netware – silné kryptování - přístup přihlášením k POP3 serveru – bez kryptování
možnost zvolit zapamatování hesla – velké bezpečnostní riziko
- nemožnost jednoduše obsluhovat více schránek najednou + možnost zpracovávat najednou poštu z více schránek
Nutnost konfigurace + netřeba konfigurovat, lze pouštět ze síťového disku - nutno nastavit jednotlivé poštovní účty
Bezpečnost dat + data na serveru jsou pravidelně zálohována správcem serveru - o zálohování dat na lokálním disku se musí starat uživatel
Podpora ze strany správy sítě + jednoduchá, veškerá data jsou na serveru, správce může provádět servisní zásahy ze své stanice - při případných potížích je nutná přítomnost servisního pracovníka u stanice uživatele

Z uvedeného přehledu vyplývá následující.

MS Outlook je vhodný v následujících případech:

  • při potřebě zpracovávat více schránek najednou – např. když má sekretářka zpracovávat poštu pro katedru, vedoucího katedry a ještě vlastní. Nutno však uvést, že pohodlná obsluha více schránek jde nastavit i při použití Pagasus Mailu.
  • máte opravdu osobní počítač, tedy počítač na kterém pracujete sami a pro ostatní uživatele je nemožné nebo alespoň nesnadné se k němu dostat
  • máte velké nároky na místo pro uchovávání přečtené pošty
  • pravidelně zálohujete data ze svého lokálního disku

Ve všech ostatních případech by měla být dána přednost Pegasus Mailu. Vhodný je především tehdy pokud

  • sdílíte počítač s dalšími uživateli
  • chcete využívat vytvořené rozesílací seznamy
  • chcete střídavě přistupovat ke schránce z různých počítačů