Nastavení pravidel pro třídění pošty

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

V případě většího množství poštovních zásilek je výhodné použít pravidel pro automatické třídění pošty (filtrů). Touto funkcí dnes disponuje většina poštovních programů. Automatická pravidla se uplatňují většinou při otvírání poštovní složky (i když lze nastavit jejich uplatňování i při uzavírání složky). U každého dopisu se zkoumá shoda se zadaným pravidlem a v případě, že dopis pravidlu vyhovuje, je s ním provedena předepsaná akce. Většinou je ve specifické části dopisu vyhledávána shoda nějakého charakteristického řetězce. Lze tak vyhledávat dopisy došlé z určité e-mailové adresy nebo dopisy obsahující v předmětu určité slovo. Lze však použít i méně obvyklá kritéria jako například velikost nebo stáří dopisu. Rovněž akce mohou být velmi rozmanité. Nejčastěji se používá přesun do specifikované složky, ale lze použít i vymazání kopií, předání na jinou adresu atd. Díky velké variabilitě pravidel i akcí (a tím ještě větší variabilitě jejich kombinací) lze nastavit velmi různorodá pravidla. Nejčastější úlohou pro tyto filtry je především roztřídění nové pošty podle předmětu nebo odesilatele. Lze však vytvořit i pravidla pro nejrůznější případy.


Využití filtrů k vytřídění hlášení o zavirování dopisu a spamu

Filtry lze s výhodou použít k automatické selekci dopisů označených jako spam nebo dopisů, ze kterých byl odstraněn virus. Tyto dopisy lze rovnou mazat, ale doporučuji spíše jejich přemístění do speciální složky a jejich výmaz až po ověření, zda mezi ně nebyla omylem zařazena zpráva, která není spamem nebo zpráva, která sice byla nositelem viru, ale přesto má pro uživatele určitou informační hodnotu. Přes nutnost ručního ověření mohou filtry značně urychlit a zefektivnit likvidaci spamu a viry produkovaných dopisů.

Nastavování filtrů je ve většině poštovních programů velmi snadné a intuitivní a středně pokročilý uživatel by měl tuto činnost sám zvládnout. Pro méně pokročilé uživatele jsem připravil velmi podrobné návody pro na univerzitě nejpoužívanější programy. Následující návody ukazují, jak nastavit automatický přesun dopisu označených centrální antivirovou kontrolou jako nositele viru. K třídění se používá výskyt značky {Virus?}, která je přidávána do položky Předmět. Přesun je prováděn do předem vytvořené složky Odpad. Návody lze analogicky použít i pro stejné zpracování dopisů vyhodnocených jako spam (obsahuji v Předmětu řetězec {Spam?}. Vytříděné dopisy lze velmi rychle zkontrolovat, většinou postačuje letmé prohlédnutí seznamu dopisů a pak již může následovat jejich hromadné označení (CTRL+A) a likvidace (DEL).

Jednotlivé návody

Návod na nastavení filtru v Pegasus Mailu v. 4.x

Návod na nastavení filtru v Outlook Expressu v.6 (lze dobře použít i pro předchozí verze)

Proč jsou označené dopisy posílány adresátovi a nejsou likvidovány hned na mail serveru?

Tato možnost je velmi lákavá a technicky velmi snadná. Problém je v možnosti chyby automatické detekce a s ní spojenou možnou ztrátou chybně označeného mailu. Problém je nutné rozdělit do dvou částí - na viry a na spam.

U spamu je situace velmi složitá a již vlastní pojetí a subjektivní chápání toho, co je a co není spam nedává šanci na 100 % bezchybnou strojovou detekci spamu. Detekci ztěžují i stále se zdokonalující spamerské techniky. Navíc každý dopis má nějakou (byť pochybnou) informační hodnotu. Zde se tedy pouhé označování spamu zdá jako optimální (nebo skoro jediné možné) řešení.

Rozdílná je situace u zavirovaných dopisů. V současné době je většina zavirovaných dopisů rozesílaná vlastními viry (červy), má navíc falšovanou adresu a pro uživatele nemá označený zbytek po odstranění viru žádnou informační hodnotu. Proto jsme se velmi vážně zabývali myšlenkou na likvidaci nejen viru, ale celého dopisu již na mailserveru. Vyvolal jsem debatu na toto téma mezi členy Rady pro informatiku, názory byly různé, od rezolutního MAZAT až po rezolutní NEMAZAT. Vyskytly se i požadavky na ruční kontrolu vytříděných dopisů pověřeným pracovníkem - dopisů je však každý den několik tisíc. Nakonec jsem se rozhodl ponechat současný stav i u zavirovaných mailů. Vedly mne k tomu následující důvody

  • předpoklad o nulové vypovídací hodnotě platí pouze v prostředí současných virových technik - s nástupem nových technik se může situace radikálně změnit
  • vzhledem k falšování adres bylo již vypuštěno hlášení o zavirování odesilateli (protože téměř vždy dorazilo na adresu nevinného uživatele) a pokud se zruší i odesílání adresátovi, vzniká nebezpečný precedens - dopis není doručen a nikdo o tom není informován.
  • nelze 100% vyloučit ani chybnou detekci antivirovým programem

Protože však vím, že spam a viry zasílané dopisy uživatele velmi obtěžují, vznikl tento návod, který bý měl práci s e-mailovým "smetím" velmi zefektivnit. Na uživateli je, jak možnost nastavení filtrů využije a jaké případné akce použije.